گروه محصولات

عنوان مقاله: هزینه‌های سنگین برنامه‌های ضعیف جانشینی

گزيده مديريت 224

 نوشته کلودیو فرناندز-آرائوز، گریگوری ناگل و کاری گرین

ترجمه امیرعلی خلج

بسیاری از شرکت‌های بزرگ توجه چندانی به پرورش جانشین مدیرعامل ندارند. این باعث تحمیل هزینه‌هایی کلان و آن‌‌گونه نویسندگان مقاله می‌گویند، از دست رفتن مقدار قابل‌توجهی ارزش (نزدیک به یک‌هزار میلیارد دلار در سال) تنها در شرکت‌های فهرست اس.اند.پی1500 می‌شود. بزرگ‌ترین هزینه‌ها شامل عملکرد ضعیف در شرکت‌هایی است که مدیرعامل بیرونی نامناسب به‌خدمت می‌گیرند، از دست رفتن سرمایه فکری در رده‌ مدیریت عالی به‌خاطر مدیران ارشدی که سازمان را ترک می‌کنند و عملکرد ضعیف جانشینان به‌خوبی پرورش‌نیافته است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و هیات‌مدیره‌های آن‌ها می‌توانند (و باید) در این زمینه بهتر عمل کنند. راه‌حل‌های پیشنهادی برای این مشکل چندان پیچیده نیستند. باید پیش از فرا‌رسیدن زمان جانشینی، برنامه درستی در این باره تهیه و اجرا کرد؛ اطمینان حاصل کرد ستاره‌های آینده‌دار، شناسایی و به‌کار گرفته می‌شوند؛ خوش‌آتیه‌ترین مدیران در هیات‌مدیره منصوب شوند تا بتوانند در تهیه و اجرای برنامه جانشینی کمک کنند؛ و هر دو نوع گزینه (داخلی و بیرونی) مد نظر قرار گیرند. علاوه بر این، توصیه می‌شود شرکت‌ها زمانی که با مشاوران مدیریاب همکاری می‌کنند‌، از به‌کارگیری مشوق‌های انحرافی شامل پرداخت‌های مشروط و درصدی خودداری کنند.

انصراف از نظر