گروه محصولات

عنوان مقاله: محصول ویروسی به جای بازاریابی ویروسی

گزيده مديريت 121

By Sinan Aral/ Dylan Walker

نوشته: سینان آرال و دیلان واکر

ترجمه: مهدی زارع

دیگر وقت تان را با پر کردن یوتیوب از تکه فیلم های خنده دار، به امید این که یکی از آن ها موجب بازاریابی ویروسی شود تلف نکنید. تحقیقاتی که ما با شرکت تحلیل بازاریابی سوشال امپ انجام داده ایم تایید کرده که می توانید محصولات دیجیتال ( و حتی فیزیکی) را به نحوی مهندسی کنید که موجب افزایش معرفی نفر به نفر آن ها شود. نمودار بالا مربوط به اثر انفجاری پذیرش یک محصول نرم افزاری مربوط اشتراک گذاری و بحث در خصوص اطلاعات دنیای فیلم است که در بین دو میلیون نفر از کاربران فیس بوک و در نتیجه اضافه شدن ویژگی های ویروسی چون دعوت نامه سفارشی توسط کاربران به آن پدیده آمده است.

انصراف از نظر